Twijfel is het begin van wijsheid...

Boekwinkel


Verzendkosten:
- 1 item: € 5,00
- 2 items: € 6,00
- 3 items en meer: € 7,00


Management Control Auditing: bijdragen aan doelrealisatie en verbetering
Management Control Auditing: bijdragen aan doelrealisatie en verbetering
Dit boek in de serie Management Control Auditing gaat over het auditen van management control en hoe dat optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelen en het verbeteren van de organisatiebeheersing. Het boek biedt auditors en andere stafmedewerkers praktische handvatten voor het ‘op maat’ ontwerpen van hun audits, ongeacht het object van onderzoek. Daarnaast helpt het opdrachtgevers van audits te doorgronden wat toetsend onderzoek inhoudt en hoe dat de afnemers van de auditresultaten kan helpen bij het realiseren van hun doelen.
Bos, P., Korte, R. de & Otten, J. (2017)
€47,50 (incl 6% BTW) = €44,81 excl BTW
€ 44,81
×
KAD+, Model voor het auditen van Management Control
KAD+, Model voor het auditen van Management Control
Dit boek is een praktische beschrijving van het KAD+-model, specifiek geschreven voor auditors. Het vormt nadrukkelijk een aanvulling op het in 1992 verschenen KAD-boek. Inmiddels wordt in de praktijk veelvuldig
gebruik gemaakt van het KAD-model, door controllers, adviseurs en auditors. KAD is een model voor de inrichting en beheersing van organisaties, waarbij het management controlsysteem centraal staat.
Hartog, P., Korte, R. de & Otten, J. (2011)
Prijs € 29,00 (€ 27,36 excl.)
€ 27,36
×
KAD+, Model voor ontwerpen en inrichten van Management Control
KAD+, Model voor ontwerpen en inrichten van Management Control
Dit boek is een praktische beschrijving van het KAD+ model, geschreven voor management en inrichtende of adviserende stafmedewerkers. Het heeft dezelfde uitgangspunten als de veel op audit-opleidingen gedoceerde versie voor auditors, maar onderscheidt zich door een andere invalshoek. Het vormt nadrukkelijk een aanvulling op het in 1992 verschenen KAD-boek, dat nog altijd veelvuldig wordt gebruikt door controllers, adviseurs en auditors. KAD is een model voor de inrichting en beheersing van organisaties, waarbij het management control-systeem centraal staat.
Hartog, P., Korte, R. de & Otten, J. (2011)
Prijs € 29,50 (€ 27,83 excl.)
€ 27,83
×
Management Control Auditing: bijdragen aan assurance & consulting activities
Management Control Auditing: bijdragen aan assurance & consulting activities
Er zijn diverse ontwikkelingen in auditland. Een deel van die ontwikkelingen hebben betrekking op financiële verantwoordingen en het 'in control'-denken in lijn met het afleggen van (financiële) verantwoordingen. Daarover wordt veel gepubliceerd vanuit de accounting en de accountancyhoek.
Dit boek besteedt meer aandacht aan de kwaliteit van de interne beheersing gericht op het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daar op een betrouwbare manier verantwoording over afleggen, is er een belangrijk, maar toch slechts één onderdeel van. De subtitel van dit boek spreekt van Consulting activities naast assurance. Verbetering ondersteunende auditors horen naar de mening van de redactie beide onder de knie te hebben, waarbij consulting deels aan andere kwaliteitseisen moet voldoen maar zeker niet van een lager niveau.
Management control auditing is wat het suggereert: het auditen in de meest brede zin van de management control cyclus gericht op het helpen realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Het vereist een integrale benadering, is verbetergericht en laat de verantwoordelijkheid voor management aan het management.
In dit boek redeneren we niet vanuit auditbloedgroepen, niet vanuit beroepsorganisaties, niet slechts vanuit een positivistisch persperspectief. In dit boek staat de opdrachtgever van management control audits centraal.
Korte, R. de, Meulen, I. van der & Otten, J. (2013)
Prijs € 37,50 (€ 35,38 excl.)
€ 35,38
×
Internal/Operational Auditing: bijdragen aan governance & control (ringband uitvoering)
Internal/Operational Auditing: bijdragen aan governance & control (ringband uitvoering)
Dit boek is eerder in de reeks "20 over" van de Commissie Voortgezette Educatie Registeraccountants (VERA) van het Koninklijke NIVRA verschenen. Het beoogt een weergave te geven van de stand van zakenrondo Internal/Operational Auditing in Nederland en in een enkel geval daarbuiten. Managers, vakgenoten, toezichthouders, wetenschappers en anderen hebben hun visie in dit boek neergelegd. Nieuwe uitdagingen lijken er meer dan genoeg te zijn. De ontwikkelingen gaan verder. Dat laat het op 1 juli 2003 door de Commissie Tabaksblat gepubliceerde rapport met de voorgestelde code inzake Corporate Governance duidelijk zien. In dit rapport wordt ook aangegeven dat Internal Audit een essentieel onderdeel is van het governance-systeem van een beursgenoteerde organisatie. De Commissie Frijns geeft in 2006 aan dat we vooral moeten blijven leren en in de Verenigde Staten realiseert men zich dat men met Sarbane-Oxly Act 'wellicht' wat is doorgeschoten.
"Internal/Operational Auditing: bijdragen aan governance & control" markeert de positie van Internal/Operational Auditing aan het begin van de 21ste eeuw.
Korte, R. de, Paape, L. & Verhoog, W. (2003)
Prijs verlaagd van € 12,50 naar € 10,00 (€ 9,43 excl.)
€ 11,80
€ 9,43
×
Wilt u uw boeken of artikelen uitgeven via onze winkel? Neem dan hier contact met ons op.
Onze verkoopvoorwaarden kunt u hier downloaden.