Academie

The Academy van Auditing.nl biedt in samenwerking met ACS een aantal actuele, interessante opleidingen aan. Kernwoorden zijn kleinschaligheid, diepgang, intensieve begeleiding en praktijkgericht.

Als u interesse heeft in een van deze opleidingen of trainingen kunt informatie vragen of inschrijven via het contactformulier onderaan de pagina.

Introductiebijeenkomst BA & IPPA

Nu velen van ons zijn aangewezen op thuiswerken hebben we de IPPA-training online beschikbaar gemaakt. Deze training is bedoeld voor internal auditors die in hun reguliere audits naar de kwaliteit van de interne beheersing ook aandacht willen besteden aan cultuur- en gedragsaspecten.

Als je belangstelling hebt voor deze online trainingen maar nog twijfelt of IPPA en/of BA passen in je eigen auditpraktijk kunnen we een gratis online introductiebijeenkomst van 1 á 1,5 uur verzorgen.

Download de brochure
0

IPPA Online

Integrated people Priocess Auditing (IPPA) Online bestaat uit een interactief webinar van een dag. Tijdens het webinar maken de deelnemers in relatief kleine groepen online kennis met de theorie en de toepassingsmogelijkheden van een Integrated people-Process Audit (IPPA).

Download de brochure
0

BA Online

Behavioural Auditing (BA) Online bestaat uit een interactief webinar van een dag. Tijdens het webinar maken de deelnemers kennis met de theorie en de toepassingsmogelijkheden van Behaavioural Auditing.

Download de brochure
0

Internal/Management Control Auditing Online

Ondersteund door ons ACS Learning Management Systeem (LMS) neemt u kennis van theorie en praktijken op het vlak van (Internal of Management Control) Auditing: Relevant want Verbetergericht! Het LMS bevat tevens een oefenvragen-toepassing ingedeeld naar de hoofdstukken van het boek ‘Management Control Auditing; bijdragen aan doelrealisatie en verbetering’.

Download de brochure
0

Audit, Control & Risicomanagement

In deze driedaagse houden we onszelf een spiegel voor gericht op het verkennen van mogelijkheden om de relevantie van internal auditing verder te vergroten. We verdiepen de voor internal auditing zo belangrijke theorieën over management control (hard en ‘zacht’), GRC en goed onderzoek doen en achterhalen de redenen van verschillen met de huidige praktijk. We motiveren elkaar een beknopt plan te maken gericht op het ontwikkelen van onszelf en onze directe omgeving. De persoonlijke coaching via Teams mag zich daar volledig op richten. Bij deze module wordt gebruik gemaakt van het boek Management Control Auditing; bijdragen aan doelrealisatie en verbetering.

Download de brochure
0

CIA+ ondersteuning en verrijking

De voor elke internal auditor belangrijke CIA-stof zal ter voorbereiding op de CIA-examens veel meer gaan leven met de juiste ondersteuning én verrijking met Auditmethodologie. Het doorlopen van het door ons on-line ondersteunde CIA-traject geeft bovendien toegang tot onze verdiepingsmodules onder de naam Qualified Management Control Auditor (QMCA). De begeleiding start bij voldoende aanmeldingen.

Download de brochure
0

Uw ideale IA-functie

Vanuit MCAudit helpen we Internal Audit Functies (IAF) richting en aan het IIA-certificaat. Daarbij stáán we voor de door het IIA
 geformuleerde ‘principles’ en zien we de ‘practice advisories’ als potentieel goed passende uitwerkingen daarvan. Maar 
we waken voor het kopiëren van ‘best practices’, tenzij 
ze naadloos aansluiten bij ‘Uw ideale IAF’. Want we 
helpen bestuurders graag aan de IAF die bij hen 
past én die ze verdienen!

Download de brochure
0

Trusted advisor: adviseren en RCA

‘Insight’ en de ‘Trusted Advisor’ zijn begrippen die vanuit IIA-inc. zijn geïntroduceerd in internal auditing. Terug naar de basis van de deze termen is er echter veel meer over te vertellen. We behandelen de (on)mogelijkheden en relateren het aan de langjarige discussies over adviseren, onafhankelijkheid, oorzaakanalyse (of RCA). We zijn ervan overtuigd dat er veel meer mogelijk is dan we in de praktijk vaak zien, maar weten ook dat dit een verdieping vereist in kennis en een investering in vaardigheden en ‘daadwerkelijk’ contact maken met onze collega’s in de organisatie.

Download de brochure
0

Interviewen Online

Interviewen is een van de leukste dingen om te doen. Maar ook spannend. Het komt allemaal neer op dat éne moment. Dan moet je vlammen en er alles uithalen. Dat gaat niet vanzelf, hoe lekker iemand ook babbelt. Daar komt in deze ‘coronatijd’ nog eens bij dat het allemaal online moet. Dat maakt het niet gemakkelijker. Je mist immers veel van de non-verbale signalen. In deze training geven we je tips om ook met een online interview waardevolle informatie voor je audit op te halen.

Download de brochure
0

Expert rapportagevaardigheden

Met kennis van de IFAC-rapportagerichtlijnen (geldend voor rapporten van RA’s en RE’s gericht aan lezers buiten de eigen organisatie) verkennen we de vele mogelijkheden in het internal audit-speelveld. Naast de rapportage in de vorm van het klassieke rapport behandelen we het nut van presentaties, het faciliteren van sessies gericht op verbetermogelijkheden en verschillende moderne alternatieven. Tijdens de classroom-sessies analyseren we elkaars praktijkrapportages op taal, toon, structuur en verwachte effectiviteit en werken we alternatieven uit.

Download de brochure
0

De opleidingen worden verzorgd door partners van ACS te Doorn. ACS is een door CEDEO erkende aanbieder van opleidingen en trainingen. ACS is ook een door NBA erkende PE-instelling en kan desgewenst gecertificeerde PE-uren toekennen geschikt voor ondermeer de leden van NBA, NOREA

Stichting Auditing.nl

p/a Moersbergenselaan 17

3941 BW DOORN

Nederland

telefoon: +31 343 52 41 11

KvK-nummer: 24412374

BTW: 8177.86.533.B.01.9210

Download routebeschrijving
0

Let op! Voor routeplanners: gebruik het adres Oude Rijksstraatweg 6, 3941 BR Doorn.