Twijfel is het begin van wijsheid...

Initiatiefnemer

Auditing.nl is een initiatief van ACS te Driebergen. Auditing.nl is een interactief en dynamisch knowledge-center voor en door auditors en eenieder met interesse voor management control en beheersingsvraagstukken. De website biedt geïnteresseerden van alle (ervarings)niveaus uit zowel het bedrijfsleven als de overheid een platform om kennis en ervaringen te delen en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen.

ACS is een onafhankelijk adviesbureau met een aangenaam overzichtelijke omvang dat nationaal en internationaal opereert. ACS ontwikkelt kennis en draagt deze kennis over door opdrachten uit te voeren voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. ACS richt zich op beheersing van organisaties en organisaties in verandering. ACS helpt u bij het detecteren, oplossen, voorspellen en voorkomen van beheersproblemen. Meer over ACS.

ACS heeft het begrip ‘kwaliteit’ hoog in het vaandel staan. Alle bijdragen en documenten die zijn opgenomen in deze website worden daarom door een gekwalificeerde redactieraad beoordeeld voordat ze worden geplaatst.

Als u zich aanmeldt als lid kunt U niet alleen de opgenomen bijdragen in de bibliotheek bekijken en downloaden, maar ook zelf een bijdrage leveren aan Auditing.nl.