Initiatiefnemers

Auditing.nl is een initiatief van ACS. Auditing.nl is een interactief en dynamisch knowledge-center voor en door auditors en eenieder met interesse voor management control en beheersingsvraagstukken. De website biedt geïnteresseerden van alle (ervarings)niveaus uit zowel het bedrijfsleven als de overheid een platform om kennis en ervaringen te delen en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen.

ACS is een onafhankelijk adviesbureau met een aangenaam overzichtelijke omvang dat nationaal en internationaal opereert. ACS ontwikkelt kennis en draagt deze kennis over door opdrachten uit te voeren voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. ACS richt zich op beheersing van organisaties en organisaties in verandering. ACS helpt u bij het detecteren, oplossen, voorspellen en voorkomen van beheersproblemen. Meer over [ACS](https://acs.nl).

ACS heeft het begrip ‘kwaliteit’ hoog in het vaandel staan. Alle bijdragen en documenten die zijn opgenomen in deze website worden daarom door een gekwalificeerde redactieraad beoordeeld voordat ze worden geplaatst.

Als u zich aanmeldt als lid kunt u niet alleen de opgenomen bijdragen in de bibliotheek bekijken en downloaden, maar ook zelf een bijdrage leveren aan Auditing.nl.

Bestuursleden Stichting Auditing.nl

Image
Jan Otten

Jan Otten studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde. Tijdens en na zijn opleiding heeft hij veel onderzoek verricht voor instituten als de Radboud Universiteit Nijmegen en het Instituut Toegepaste Sociologie (ITS). De meeste van deze onderzoeken hadden betrekking op arbeidsmotivatie en lagen in de lijn van het paradigma van de socio-techniek. In 1994 heeft hij samen met enkele toenmalige KPMG-collega’s ACS gestart waar hij nog steeds deel van uitmaakt.

Jan is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Operational audit in Nederland. Als docent heeft hij bijgedragen aan de start van de beide postinitiële opleidingen Operational auditing die ons land rijk is en is nog steeds verbonden aan de opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De afgelopen periode van 30 jaar betrokkenheid bij de ontwikkeling van Internal / Operational audit laten zich indelen in drie periodes. De eerste periode wordt gekenmerkt door het begrip management control. Daarbij heeft het boek 'Kwaliteit van Administratieve Dienstverlening' uit 1992, waarvan Jan mede-auteur is, een belangrijke rol gespeeld. De tweede periode kan het beste worden voorzien van het label relevant en deugdelijk onderzoek. Ook deze periode komt voort uit zijn achtergrond als psycholoog en zijn onderzoekservaring in de jaren ’80. De huidige periode wordt gekenmerkt door het auditen van gedrag en cultuur, waarbij de focus ligt op gedraggerelateerde beheersingsvraagstukken in organisaties.

Image
Ron de Korte

Ron de Korte RA RE RO is in 2007 toegetreden; hij is momenteel ook bestuurslid van de coöperatie ACS-partners. Zijn passie voor een auditfunctie die de breedte van de managementfocus weet te benaderen komt tot uitdrukking in de term Management Control auditing. Onder die titel heeft hij intensief bijgedragen aan diverse artikelen, boeken en trainingen. MC-auditing is een begrip geworden en staat, naast ‘verbetergericht auditen’, voor een geïntegreerde op doelrealisatie gerichte auditbenadering waarbij ‘verantwoording’ op de tweede plaats komt. Ron wordt veel gevraagd voor het opleiden van 2e en 3e-lijnsfunctionarissen, maar ook voor in-house ontwikkel- en verbetertrajecten van audit, control, en risk management-afdelingen. Daarnaast wordt hij gevraagd voor meer complexe onderzoeken, waaronder auditopdrachten. Deze worden afgewisseld met adviesopdrachten voor Raden van bestuur en Audit & Risk committees.

Ron startte na zijn VWO bij Moret & Limperg (EY) waar hij naast jaarrekeningcontrolewerkzaamheden al snel bijzondere onderzoeken kon verrichten. Hij behaalde er zijn RA-titel en vervolgens aan de VU de RE-titel. Daarna werkte hij 6 jaar bij de auditdienst van NS. Als MT-lid IT- en operational audit en plv. CAE mocht hij de accountantsdienst omvormen tot een brede internal auditafdeling met een verbetergerichte opstelling. Hij deed daar hands-on ervaring op met organisatieverandering, programmamanagement, de euro- en millenniumproblematiek, decentralisatie etc. vanuit een audit en adviesrol.
Ron is vanaf de start van de 2 jarige EUR-opleiding tot RO betrokken als medevormgever, directeur en docent. Vanuit die rol en zijn drive voor ‘integrated auditing’ heeft hij de IT-audit en de Internal/operational audit opleidingen tot elkaar gebracht en de samenwerking met de RA-opleiding versterkt. Hij is actief binnen de vier beroepsverenigingen vanuit die samenwerkingsgedachte en zijn overtuiging dat organisaties en hun bestuurders niet worden geholpen met vaktechnische stammenstrijden, ‘Lines of defence’ en eilandjesgedrag.