Auditing.nl is een interactief en dynamisch knowledge-center voor en door auditors en eenieder met interesse voor management control en (gedraggerelateerde) beheersingsvraagstukken. De website biedt geïnteresseerden van alle (ervarings)niveaus uit zowel het bedrijfsleven als de overheid een platform om kennis en ervaringen te delen en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen.

Academie

The Academy van Auditing.nl biedt een aantal actuele, interessante opleidingen aan. Kernwoorden zijn kleinschaligheid, diepgang, intensieve begeleiding en praktijkgericht.

Bibliotheek

In de bibliotheek van Auditing.nl zijn referaten en artikelen opgenomen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied en van hen die het vak beoefenen.

Boekwinkel

In de boekwinkel worden boeken, artikelen en syllaby aangeboden over de vakgebieden GRC, management control auditing, het auditen van cultuur en gedrag en dergelijke.

Image
© 2021 Jan Otten