Twijfel is het begin van wijsheid...

Bibliotheek

In de bibliotheek van Auditing.nl zijn referaten en artikelen opgenomen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied. Alle met een 7 of hoger beoordeelde afstudeerscripties en -artikelen van studenten van de IAA- en ITAA-opleiding van de ESAA worden, als de student dat wenst, op deze site geplaatst.
Daarnaast kan iedereen documenten aanleveren met een verzoek tot plaatsing. De redactiecommissie van Auditing.nl zal het verzoek in behandeling nemen en besluiten of het document kwalitatief van voldoende niveau is voor plaatsing op deze website.
Als u een document voor publicatie op deze website wilt aanleveren kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Klik op het streepjes menu links van de auteursnaam voor de overige gegevens en de downloadlink.
 
     
© 2015-2018 jano